Powrót z wakacji: nowo podjęte decyzje

Rząd federalny i jednostki federalne zaostrzyły przepisy dotyczące podróży. To zaostrzenie ma na celu uniemożliwienie podróżnym importowania wirusa i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się nowej odmiany Covid-19.


Komitet Konsultacyjny zwrócił uwagę, na liczbę zakażeń, która jest obecnie w naszym kraju niższa niż w innych. Ponadto istnieją poważne przesłanki, że krąży obecnie w Wielkiej Brytanii nowa odmiana Covid-19, która jest znacznie bardziej zaraźliwa.


Aby zapobiec dalszemu przyspieszaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w międzynarodowym ruchu pasażerskim, Komitet postanowił zaostrzyć zasady podróżowania w następujący sposób:


1. Obowiązkowa kwarantanna po pobycie dłuższym niż 48 godzin w czerwonej strefie


Każdy pobyt w czerwonej strefie będzie teraz traktowany jako kontakt wysokiego ryzyka. Od 31 grudnia 2020 roku każda osoba (rezydent i nierezydent) powracająca do Belgii po co najmniej 48-godzinnym pobycie w czerwonej strefie musi zatem zostać poddana kwarantannie. Kwarantanna może zakończyć się jedynie negatywnym wynikiem testu PCR wykonanym siódmego dnia kwarantanny. Środek ten obowiązuje obecnie do 15 stycznia.


Wyjątki:


- W przypadku osób pełniących funkcje krytyczne w sektorach kluczowych można uzyskać zezwolenie na pracę w miejscu zatrudnienia zaświadczeniem od pracodawcy (zgodnie z decyzją Międzyresortowej Konferencji Zdrowia Publicznego z 2 grudnia 2020 r.);


- Studenci mogą wyjątkowo przerwać kwarantannę w celu przystąpienia do egzaminu (tylko w celu przystąpienia do egzaminu);


- Mieszkańcy, którzy przebywali za granicą w celach zawodowych, mogą zrezygnować z obowiązkowej kwarantanny do 4 stycznia na podstawie zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego powód zawodowy wyjazdu. Od 4 stycznia 2021 r. Ocena Formularza lokalizacji pasażera będzie uwzględniać podróże służbowe poświadczone przez pracodawcę.


2. Test PCR po powrocie do Belgii, pierwszego i siódmego dnia


Mieszkańcy powracający ze strefy czerwonej i przebywający w niej dłużej niż 48 godzin muszą zostać przebadani pierwszego i siódmego dnia kwarantanny. Od 2 stycznia 2021 roku po powrocie ludzie otrzymają SMS-a, który umożliwi im przybycie do centrum egzaminacyjnego. Na lotnisku w Brukseli możliwości testowania zostaną jeszcze bardziej zwiększone, aby umożliwić podróżnym przybywającym do Belgii dobrowolne testowanie od samego początku. Na lotniskach Charleroi i dworcu Brussels-Midi zostanie rozwinięta zdolność testowania.


3. Wzmocnione kontrole powrotów z zagranicy


Szczególny wysiłek zostanie podjęty w celu wzmocnienia kontroli przestrzegania środków w kontekście ruchu transgranicznego, w szczególności wypełnienia formularza lokalizacji pasażera oraz obowiązkowego testu negatywnego, który muszą przedstawić nierezydenci przybywający do Belgii.


Ponadto, należy pamiętać, że obowiązek kwarantanny osób, które wyjechały na wakacje do czerwonej strefy, dotyczy również dzieci.


Nowe zasady, związane z kwarantanną, dla osób powracających do kraju po pobycie za granicą nie zmieniają zasadniczo sytuacji: już wcześniej planowano, że dzieci od 6 roku życia będą musiały przestrzegać kwarantanny. Tyle tylko, że tym razem kwarantanna staje się obowiązkowa dla każdego kto wraca z czerwonej strefy. „Dzieci wracające z czerwonej strefy muszą pozostać przez przynajmniej tydzień na kwarantannie, tym samym nie mogą uczęszczać do szkoły ”- oznajmił Alexander De Croo.


Alexander De Croo uzasadnił ostatnie decyzje komitetu „niepokojącymi ostatnimi wydarzeniami”, w szczególności sytuacją w Wielkiej Brytanii oraz potrzebą uniknięcia importu przez podróżnych nowego szczepu wirusa do Belgii.


Jak zapewniła minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden, podróżni, którzy wjeżdżają na terytorium Belgii drogą powietrzną, rzeczną lub kolejową, będą systematycznie kontrolowani. Nowe zasady ustalone dziś przez Komitet przewidują, że każdy, kto wraca do Belgii z pobytu w czerwonej strefie dłużej niż 48 godzin, musi pozostać w kwarantannie i poddać się badaniu przesiewowemu PCR pierwszego i siódmego dzień kwarantanny.


Osoby powracające z obszaru ryzyka muszą wypełnić „Formularz lokalizacji pasażera”. Kontrole zostaną wzmocnione, aby zapewnić dokładne wypełnienie formularza. Podróżni otrzymają wiadomość SMS, która zmusi ich do poddania się kwarantannie.


Kontrole będą systematyczne na stacjach, portach i lotniskach, oraz dla wszystkich tych, którzy korzystali z transportu publicznego, aby dojechać do Belgii.


sudinfo.be

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie