Komitet konsultacyjny : nowe decyzje


19 KWIETNIA


  • Ponowne otwarcie szkół zgodnie z zapowiedzią nastąpi w poniedziałek. Noszenie masek zostanie zniesione w Federacji Walońsko-Brukselskiej dla uczniów piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej. W przypadku szkół średnich, nauczanie 100 %, dotyczy tylko uczniów pierwszej i drugiej klasy. Innych uczniów nadal obowiązuje system hybrydowy jak w marcu. Ponowna ocena sytuacji zostanie przeprowadzona 3 maja.


  • Nieistotne podróże będą ponownie dozwolone, (ale nie są zalecane) z kilkoma warunkami, w tym testami i kwarantanną, które nadal mają zastosowanie. Podróżowanie z krajów spoza UE i strefy Schengen do Belgii pozostaje zabronione.


26 KWIETNIA


  • Sklepy "zbędne" , zostaną ponownie otwarte.


  • Wznowienie zawodów kontaktowych (fryzjerstwo, estetyka, tatuowanie itp.).


  • Zewnętrzna bańka wraca do 10 osób.


8 MAJA


  • Otwarcie tarasów HoReCa.


  • Koniec godziny policyjnej w trzech regionach. Godzinę policyjną zastąpi zakaz gromadzenia się na drogach publicznych oraz w przestrzeni publicznej osób nie należących do tego samego gospodarstwa domowego. Innymi słowy, można będzie spacerować nocą samotnie lub z domownikami ale między północą a 5 rano obowiązuje zakaz gromadzenia więcej niż 3 osób.


  • Liczba autoryzowanych bliskich kontaktów wzrasta do dwóch osób (bańka wewnątrz).

Zostaną uruchomione projekty pilotażowe dotyczące sportu i wydarzeń kulturalnych aby znaleźć najlepszy sposób na wznowienie tych dziedzin.Kolejny komitet konsultacyjny odbędzie się za około dziesięć dni i będzie dotyczył warunków wznowienia letnich działań kulturalnych, sportowych, młodzieżowych itp.

sudinfo.be


0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie