Horeca: Klienci, którzy odmówią podania swoich danych, nie będą mogli wejść do restauracji

Klienci kawiarni, barów i restauracji będą musieli podać swoje dane kontaktowe przy wejściu do lokalu.

Jeśli odmówią, właściciel będzie musiał odmówić im wstępu. Pozostawienie danych kontaktowych dotyczy jednego klienta na stolik, mogą być one ograniczone do numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania kontaktów w przypadku zakażenia.


Dane będą przechowywane przez 14 dni i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż walka z Covid-19.


„Klienci muszą wyraźnie wyrazić zgodę. Klientom, którzy odmówią, odmawia się wstępu do lokalu”.


Kolejna nowość, nie ogłoszona w czwartek. Indywidualne i zbiorowe korzystanie z fajki wodnej jest zabronione w miejscach publicznie dostępnych w szczególności w barach z fajkami wodnymi.


dhnet.be

0 komentarz