Belgia: Zakaz podróżowania do „czerwonych stref”, obowiązkowy test i kwarantanna po powrocie

Nowe ogniska zakażenia Covid-19 zaobserwowano w różnych regionach Europy, zwłaszcza w Hiszpanii i Portugalii. W kontekście walki z Covid-19, Belgia stworzyła strategię dla osób powracających ze stref ryzyka.


Rada Bezpieczeństwa Narodowego już wcześniej, ściśle określiła kraje dostępne dla obywateli Belgii, niemniej sytuacja zdrowotna w niektórych z tych regionów, które początkowo wydawały się bezpieczne, wymaga szczególnego sposobu działania w celu zmniejszenia ryzyka wzrostu epidemii w Belgii.


Kody odpowiadają sytuacji epidemiologicznej na dzień dzisiejszy i mogą ulegać zmianie:


> Strefa czerwona - zakaz podróżowania. Finlandia, Irlandia, Malta, Norwegia, oraz Lleida (w Katalonii w północno-wschodniej Hiszpanii), Marina (w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii) i Lizbona w Portugalii. Podróżujący, którzy mimo wszystko wrócą z tych obszarów, ​​będą musieli obowiązkowo przejść testy i poddać się kwarantannie.

Podróżni powracający z „czerwonej strefy” bez poddania się kwarantannie narażają się na karę pieniężną w wysokości 4000 €.


>Strefa pomarańczowa - Cypr, Dania, Islandia, Portugalia (z wyjątkiem Lizbony, która jest w strefie czerwonej), Hiszpania (Lleida i Marina - strefa czerwona) i Wielka Brytania. Belgia zdecydowanie odradza podróżowanie do tych państw. Podróżni, którzy mimo wszystko wrócą z tych obszarów, proszeni są o przejście testów i poddanie się kwarantannie.


>Strefa zielona - Brak ograniczeń w podróżowaniu, zalecana jest ostrożność: Niemcy, Austria, Francja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Łotwa, Chorwacja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Liechtenstein, Litwa, Estonia, Bułgaria, Czechy i Słowenia, Grecja


sudinfo.be